Sep 11, 2023

Flytta med barn

Att flytta medbarn. Det är nog inte det enklaste, att få de små hjärtan att känna sig hemma iflyttröran, speciellt när föräldrarnas stressiga humör smittar sig i sådanaperioder

Flytta med barn

Kontakta Oss

MT: +46(0)768 429 088
Telefon: 0444 66 33
Adress: Rådmansvägen 6, 291 65 Kristianstad
info@mcdf.se

Kontakta Oss

Att flytta medbarn. Det är nog inte det enklaste, att få de små hjärtan att känna sig hemma iflyttröran, speciellt när föräldrarnas stressiga humör smittar sig i sådanaperioder. Men det finns saker som kan underlätta, både för föräldrar och förbarn, så läs på!

1. Involvera barnen i flytten

Låt barnen varadelaktiga i hela flytten. Gör flyttpackningen bli en rolig aktivitet, låt dehjälpa till, packa de sakerna de vill ha kvar. Och kom ihåg att det göringenting om lådan är inte perfekt packad! Låt de också få packa upp lådan idet nya hemmet. Det kommer göra de känna sig mer som hemma och trivas extra ideras nya rum.

2. Tydlig information till barnen

Det är alltid braatt sätta sig ner och prata med barnet/en så fort kontraktet är påskrivet.Berätta om var det nya hemmet är, vilka rum de får och om det är nya tapeter defår välja och låt de hjälpa till med planeringen i det nya rummet. Det ska varatydligt vad som kan och inte kan göras och låt barnen komma med förslag om hurde vill att rummen ska se ut. Det är alltid en bra idé att låta de rita rummen.

3. Preppa med snacks och leksaker införflyttdagen.

Man vill inte hablodsockerfall och hängriga just flyttdagen, så förberedd redan dagen innan,lite snacks, lite mellis, även kanske barnens favorit fika och dricka, som skavara lättillgängliga under hela flyttdagen. Bra att ha också är kanskefavoritleksakerna och någonting som kan underhålla barnen under dagen.

4. Barnsäker flytt

En flytt kan kännasstressigt både för små och stora. Det är alltid bra att håla koll på varmedicinen, städartiklar, verktyg och andra saker som barn kan tycka det ärroligt att prova leka med.

5. Barnvakt är guldvärd

Det är självklartinte alla som har tillgång till en barnvakt under flyttdagen men om du har det,hesitera inte att kontakta de. Det är guldvärt att kunna fokusera på flyttenoch få undan gjort så mycket som möjligt innan man måste hämta barnet/entillbaka.

Det sista, ochförmodligen bästa tipset fören stressfri flyttdag, är att anlitaen professionell flyttfirma som kan hjälpa till med packning, bärning och logistik. Om du delegerar bort de svårare arbetsuppgifterna till några som verkligen kansin grej så kan du fokusera pådin viktigaste uppgift: att finnas där för ditt barn.