Sep 11, 2023

Bortforsling/dödsbotömning

Vi vet att det är inte lätt att hantera och tömma ett dödsbo

Bortforsling/dödsbotömning

Kontakta Oss

MT: +46(0)768 429 088
Telefon: 0444 66 33
Adress: Rådmansvägen 6, 291 65 Kristianstad
info@mcdf.se

Kontakta Oss

Vi vet att det är inte lätt att hantera och tömma ett dödsbo. Det kan bli en känslomässigt moment och bara det, i sig, praktisktutmanande. Då finns vi här för dig! Oavsett om det handlar om bortforsling avmöbler och tillhörigheter, städning, sanering eller luktsanering. För att få en kostnadsfri offert, kompletteraformuläret här.

Läs vidare för attfå svar på några av de vanligaste frågorna angående dödsbo och bortforsling.

Vem ska betala städningen av en dödsbo?

Kostnaden för atttömma och städa en dödsbo ska i första hand betalas med dödsboets tillgångar.

Om det saknastillgångar, då är det hyresvärden som får stå för kostaderna både för tömningoch flyttstäd.

Om fastigheten skasäljas, finns det sannolikt tillgångar, vilket innebär att en nära anhörig kanligga ute med pengarna för att täcka kostnaderna för bortforsling av möbler ochtillhörigheter, städning, eventuell sanering eller luktsanering.

Kostnaden för städning av en dödsbo är det samma som förflyttstädning. Förutsatt att alla möbler och tillhörigheter är redan borta.

Hur fungerar med dödsbotömning?

När någon avlidit är det mycket praktiskt att sköta om vilket kanvara påfrestande.

Vi börjar med ettbesök i hemmet för att gå igenom allt som behöver göras för att tömma dödsboet på möbler ochprylar. Vi går genom vilka föremål som kan få ett andraliv genom att skänkas till välgörenhet samt vad som ska kastas. Ni får därefter en tydlig offert med ett fast pris för helauppdraget, inklusive flyttstädning om så önskas.

Bestämmer ni er för att anlita MCDF, får ni en personlig kontakt genom hela uppdraget som ser till att allt arbetesåsom packning, nedmontering, lastning ochtransporter blir utfört till belåtenhet, så att du som uppdragsgivare inte behövertänka på något.

När man rensar ettdödsbo ställs man ofta inför en mängd olika avfall och föremål, och som sagt kan det vara svårt att bedöma vad somkan återbrukas eller återvinnas. Vi gör vårt yttersta för att såmycket som möjligt ska gå till återanvändning och detavfall som uppstår återvinns alltid på ett korrekt sätt i kretsloppet.

Hur långt tid tar det en tömning av dödsbo?

Tiden för attutföra en dödsbotömning eller en dödsbostädning kan variera, berodde påbostadens storlek, vilken/a tilläggstjänst/er väljes till.

Självklart, kan duvälja bara en av tjänsterna och få en kostnadsfri offert på bara de tjänsternadu behöver.